Pawełek Małgorzata

Wykształcenie: Lic. Fizjoterapii

Umiejetności:
Certyfikowany terapeuta metody Vojty

Dodatkowe kursy i szkolenia:
"Vojta-IVG-Refrescher"
"Masaż Dziecięcy Shantala"
"Podstawy terapi metodą NDT i pielęgnacja dziecka niepełnosprawnego" Szkolenie I stopień
"Pielęgnacja i terapia dziecka niepełnosprawnego Metodą NDT"
Szkolenie II stopień
"Ruch Rozwijający metodą W. Sherborne"
"Program M. i Ch. Knillów w terapii osób z poważnymi zaburzeniami w rozwoju."
"Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – szansą na jego powodzenie w edukacji szkolnej"
"Zespół Aspergera.Diagnoza i metody pracy"
"Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci – obraz kliniczny , metody pracy"
Diagnostyka mózgu w chorobach wieku dziecięcego. Odczytywanie dokumentacji medycznej - Warszawa


Harmonogram pracy:
Poniedziałek:8.00- 17.00
Środa: 8.00-17.00
Piątek :8.00- 15.00


Tylko ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji, szkolenie się i zdobywanie nowych,aktualnych wiadomości, pozwala mi świadczyć usługi o najwyższym poziomie.

Obok przedstawiam moje wykształcenie oraz listę niektórych szkoleń i warsztatów na jakich miałam przyjamność być w ostatnich latachStudia i szkolenia

1992 r. - Technik fizjoterapii – Medyczne Studium Zawodowe - Sucha Beskidzka

1996 r. - „Praktyczne szkolenie z zakresu wczesnej neurokinezjologicznej diagnostyki i terapii dzieci z uszkodzeniami układu nerwowego” met. Vojty – I Klinika Pediatrii i Kardiologii Akademii Medycznej – Wrocław.

1999 r. - Szkolenie „Podstawy terapii metodą NDT i pielęgnacja dziecka niepełnosprawnego” 50 godz. – Fundacja Pomocy Dzieciom Żywiec mgr Teresa Stefanowicz

1999 r. - „Program M. i Ch. Knillów w terapii osób z poważnymi zaburzeniami rozwoju – „Eureka” Lublin mgr Janina Gut

1999 r. – Szkolenie nt. Ruch Rozwijający metodą W. Sherbome – International Sherbome Fundation Prof. M. Bogdanowicz

2001 r. – „Jak pobudzać aktywność osób niepełnosprawnych” – Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klanza” - Lublin

2002 r. – Kurs „Problemy Rehabilitacyjno-Edukacyjne Dzieci Niepełnosprawnych” – Rusinowice, Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego WODKM w Katowicach

2003 r. – Międzynarodowa Konferencja „Wczesna Interwencja u Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi” – Wrocław, Fundacja „Promyk – Słońce”

2003 r. – Szkolenie wewnętrzne „Stymulacja polisensoryczna” – Fundacja Pomocy Dzieciom, Żywiec

2003 r. – Szkolenie wewnętrzne „Metoda Dobrego Startu” M. Bogdanowicz – Fundacja Pomocy Dzieciom, Żywiec, mgr Marzena Stodolak

2004 r. – Warsztaty na temat „Jestem dzieckiem z autyzmem – dajcie mi szanse” – Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu

2004 r. – Warsztaty „Pielęgnacja i terapia dziecka niepełnosprawnego Metodą NDT” – Fundacja Pomocy Dzieciom Żywiec, mgr T. Stefanowicz, 60 godz.

2004 r. – Szkolenie „Pierwsza Pomoc Przedlekarska” – Fundacja Pomocy dzieciom, Żywiec

2006 r. – Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Możliwość Diagnostyki i Terapii Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu w Pierwszym Roku Życia oraz wsparcia ich rodzin” – Lublin

2007 r. – Kurs "Medical Taping Koncept" – Kraków

2007 r. – Warsztaty terapeutyczne praca z dzieckiem według metody Vojty – Opole

2007 r. – Masaż dziecięcy masaż Shantala – Krystyna Miosga, Gliwice

2007 r. – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka szansą na jego powodzenie w edukacji szkolnej – Abakus, Kuratorium Oświaty

2008 r. – Warsztaty terapeutyczne metody Vojty "Dysplazja stawów biodrowych" – Wrocław "Promyk Słońca"

2008 r. – Certyfikat – Terapia wg Metody Vojty – Wrocław "Promyk Słońca"

2008 r. – Studia Wyższe Zawodowe Fizjoterapia – licencjat – BWSU ŻywiecStudia i szkolenia c. d.

2008 r. – Konferencja „Wady postawy ciała u dzieci i młodzieży – profilaktyka, diagnostyka, terapia” – WFWSA, Bielsko-Biała

2008 r. – Warsztaty terapeutyczne – opieka pielęgnacja wcześniaka – Białystok, Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

2008 r. – Metoda Vojty w leczeniu skolioz – warsztaty terapeutyczne – Opole

2008 r. – Problematyka dzieci z przepukliną opono-rdzeniową – warsztaty terapeutyczne, cz. I – Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji Neurologicznej i Funkcjonalnej

2008 r. – Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Kiedy mózg pracuje inaczej…” – Wrocław

2009 r. – „Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci – obraz kliniczny, metody pracy”, szkolenie 16 godz. – lek. mgr Agnieszka Pisula z Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego AM Warszawa

2009 r. – Warsztaty terapeutyczne „Metoda Vojty w porażeniu splotu barkowego” – Wrocław

2009 r. – Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Niemożliwe staje się możliwe – rehabilitacja w dobie rozwoju nauk i nowych technologii” – Wrocław

2010 r. – Warsztaty terapeutyczne:"Odruchowa lokomocja wg Volty u wcześniaków" – Opole

2010 r. - Warsztaty terapeutyczne-"Analiza chodu" - Opole

2010 r. - Vojta-IVG-Refrescher - Wrocław

2011 r. - Kurs "Kinezjology taping- w pediatrii" - Opole

2011 r. - Szkolenie "Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i postruralno motorycznymi"(zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego) - Katowice

2011 r. - Kurs "Pediatria dla fizjoterapeutów" - Wrocław

2011 r. - Warsztaty terapeutyczne AG "Odruchowe pełzanie wg Volty" - Ruda Śląska

2011 r. - Warsztaty metodyczne"Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i FAS w szkole masowej - RODM WOM Bielsko-Biała

2012 r. - Warsztaty terapeutyczne" Zastosowanie metody Vojty u dorosłych" - Ruda Śląska

2012 r. - Konferencja pt: "Dzieci z chorobami rzadkimi-leczenie, rehabilitacja, edukacja" - Fundacja "Potrafię Pomóc" – Akademia Medyczna we Wrocławiu

2013 r. - Vojta-IVG-Refrescher kurs "Zastosowanie metody Vojty w ramach wczesnej interwencji i usprawniania dzieci, młodzieży i dorosłych" - Opole

2013 r. - Odruchy wczesnodziecięce w kontekście uczenia się i zachowania - Żywiec

2015 r.
- Agresja i autoagresja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi w Żywcu
- Trójwymiarowa terapia stop ktore odbyło się w Warszawie
- Diagnostyka mózgu w chorobach wieku dziecięcego

2016 r.
- Ocena i wspomaganie rozwoju psychologicznego dziecka - nowe trendy w diagnostyce i terapii

2017 r.
- Trigger points terapy i zintegrowane techniki nerwowo - mięśniowe

Staż pracy

1996 – 2005 – Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Łodygowicach - NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy „Per Corda” w Łodygowicach

Do 2014 r Centrum Rehabilitacji Edukacyjnej w Zywcu od 2015 Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacujne Filia w Bielsku-Bialej.


Copyright 2010 © Małgorzata Pawełek
Designed by sm32 STUDIO